Niklas Haglund

Niklas Haglund

Socialstyrelsen

Niklas Haglund är utredare på Socialstyrelsens avdelning för Krisberedskap och Civilt Försvar beredskap med fokus på CBRNE-frågor. Niklas var projektledare för myndighetens regeringsuppdrag att ”Skyndsamt stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera händelser med farliga ämnen”. Detta kommer Niklas att berätta mer om på konferensens första dag.

KEM 2024

En nationell konferens som riktar sig till kemansvariga och beslutsfattare inom företag och organisationer och myndigheterna som hanterar, förvarar eller på något sätt arbetar med kemikalier i sin verksamhet.

© 2024 Kem2024.se

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

KEM 2024 arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.