Presentationer

Presentationer

Här hittar du presentationer för Kem 2024!

onsdagen den 17 april

09:00-10:00 Registrering och kaffe
10:00-10:15 Välkommen till KEM 2024
Inträffade händelser
10:15-10:40 Tankbilsolycka med diesel i Torsås
Anders Gunnarsson - Räddningstjänsten Perstorp
10:40-11:25 Brand på Borealis Kracker i Stenungsund
Daniel Gillesén - Räddningstjänsten Storgöteborg
Stefan Stenman - IRIS
11:25-11:45 Omvärldsanalys av två intressanta händelser i USA
Per-Ola Malmqvist - Utkiken
11:45-12:15 Brand i energilager Sisjön Göteborg - INSPELAD
Göran Kallin – Räddningstjänsten Storgöteborg
12:15-13:45 Lunch
Kaffe serveras i utställningen
13:45-14:00 Avfackling av lastbilsolycka med LNG-drivmedel E6
Marcus Nilsson - Räddningstjänsten Perstorp
Sjukvård och omhändertagande vid kemiska olyckor
14:00-14:30 Erfarenheter av insatser med sjukvårdens CBRNE-enhet i Stockholm
Karin Gunnvall- Region Stockholm
14:30-15:00 Kemambulansen i Perstorp
Patric Johansson - Premedic
Andreas Olsson - Premedic
15:00-15:45 Utställningsbesök
Kaffe serveras i utställningen
15:45-16:15 Stärka sjukvårdens förmåga att hantera farliga ämnen
Niklas Haglund - Socialstyrelsen
16:15-16:45 Behandlingsanvisningar för händelser med kemiska ämnen
Nina Widfeldt - Region Västra Götalandsregionen
16:45-18:00 Mingel i utställningen
19:30 Buffé på Good Morning hotell

torsdagen den 18 april

Kompetens, teknik och taktik vid kemisatser
08:30-09:00 Utvecklingen av den organiserade brottsligheten och sprängningarna i samhället
Joakim Karlén - Polisen
09:00-09:20 Webbkurser och fortbildning; vad finns och vad är på gång?
Pär Nordstrand - MSB
09:20-10:00 Dimensionerande ämneslista, Företagens kemberedskap och lite om MSB RIB
Magnus Levein - MSB
10:00-10:40 Utställningsbesök
Kaffe serveras i utställningen
10:40-11:00 Ammunition och minröjning under höjd beredskap
Pär Nordstrand - MSB
11:00-11:30 PFAS – i skumsläcksystem -Hur skall man agera?
Robert Berger - Incendium
11:30-12:00 Släckmedelsdomen vid branden i sopanläggning i Skaraborg
Rasmus Frid - Räddningstjänsten Skaraborg
12:00-12:10 Avslutning och summering
12:10 Lunch

KEM 2024

En nationell konferens som riktar sig till kemansvariga och beslutsfattare inom företag och organisationer och myndigheterna som hanterar, förvarar eller på något sätt arbetar med kemikalier i sin verksamhet.

© 2024 Kem2024.se

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

KEM 2024 arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.