Nina Widfeldt

Nina Widfeldt

Nina Widfeldt

Nina Widfeldt, anestesi- och intensivvårdsläkare i botten, har en masterutbildning i katastrofmedicin och har jobbat med CBRNE beredskap i över 20 år. Nina har precis pensionerats från jobbet som Regional Beredskaps överläkare i Västra Götalandsregionen men vikarierar på samma tjänst ytterligare en period. Är medlem av Socialstyrelsens Medicinska expertgrupp för kemiska händelser, C-MeG och har varit i Syrien 2015 som inspektör för OPCW (The Organisation of Prohibilition of Chemical Weapons).

Senaste åren har Nina jobbat med ett flertal projekt som fokuserar på sjukvårdens beredskap för att möta, inte bara CBRNE händelser utan även alla typer av kriser och i värsta fall krig. Nina skrev redan i början av millenniet behandlingsanvisningar vid kemiska händelser och detta dokument har följt med genom åren och idag har det uppdaterats tillsammans med engagerade kollegor i regioner och inom Giftinformationscentralen. Planer finns för att göra detta dokument mer tillgängligt.

KEM 2024

En nationell konferens som riktar sig till kemansvariga och beslutsfattare inom företag och organisationer och myndigheterna som hanterar, förvarar eller på något sätt arbetar med kemikalier i sin verksamhet.

© 2024 Kem2024.se

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

KEM 2024 arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.