Nationell kemkonferens för Sveriges blåljusorganisationer sedan 2001

Välkommen till KEM 2024
Konferens 17-18 april, Helsingborg

En nationell konferens som riktar sig till kemansvariga och beslutsfattare inom företag och
organisationer och myndigheterna som hanterar,förvarar eller på något sätt
arbetar med kemikalier i sin verksamhet.

KEM 2024
Helsingborg 17-18 april!

Under två dagar träffas vi och får ta del av ett fullmatat program med de senaste nyheterna och aktuella händelserna inom branschen. 

Programmet på Kem 2024 kommer bl.a. att ta upp ett antal ”aktuella händelser” där vi redovisar ett antal utredningar och drar lärdomar och erfarenheter från dessa. Vi kommer också att få ta del av många intressanta ämnen kring ”Sjukvård och omhändertagande vid kemiska olyckor”. I blocket ”Kompetens, teknik och taktik vid keminsatser” får vi bl.a. höra om senaste nytt från MSB.

Sjukvård och omhändertagande vid
kemiska olyckor

Inträffade händelser

Kompetens, teknik och taktik vid kemisatser

Vill ditt företag medverka i utställningen?

Precis som tidigare år presenterar vi de senaste produkterna och nyheterna från företag, organisationer och myndigheter i branschen. Utställningen på Kem 2024 erbjuder utställningsyta både inom- och utomhus.

KEM 2024

Kemkonferensen har anordnats sedan 2001

Programmet på KEM 2024 kommer bl.a att ta upp följande ämnen: 

  • Lärdomar och erfarenheter från inträffade händelser
  • Avfackling av lastbilsolycka med LNG-drivmedel
  • Brand på Borealis Kracker i Stenungsund
  • Erfarenheter av insatser med sjukvårdens CBRNE-enhet i Stockholm
  • Behandlingsanvisningar för händelser med kemiska ämnen
  • Erfarenheter från Kemambulansen i Perstorp
  • Hur stärka sjukvårdens förmåga att hantera farliga ämnen?
  • Utvecklingen av den organiserade brottsligheten och sprängningar i samhället
  • Företagens Kemberedskap
  • Skumvätskehantering

Varmt välkommen till Helsingborg och KEM 2024 den 17-18 april!

Kemkonferensen arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget. Kemkonferensen riktar sig till målgrupperna kemindustrin, räddningstjänsten, sjukvården, polisen, kommunala beredskapssamordnare, länsstyrelser, statliga myndigheter, Sevesoföretagen och säkerhetschefer inom privat och offentlig sektor m.fl.

KEM 2024

Anmäl dig till KEM 2024 nu!

Vi hälsar er varmt välkomna till Helsingborg och ser fram emot ett par lärorika och givande dagar med intressanta diskussioner tillsammans med kollegor från hela Sverige.

KEM 2024

En nationell konferens som riktar sig till kemansvariga och beslutsfattare inom företag och organisationer och myndigheterna som hanterar, förvarar eller på något sätt arbetar med kemikalier i sin verksamhet.

© 2024 Kem2024.se

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

KEM 2024 arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.