Pär Nordstrand

Pär Nordstrand

Pär Nordstrand

MSB

Pär Nordstrand är utbildningsutvecklare på MSB och arbetar med framtagande av utbildningar inom farliga ämnen – CBRNE. Exempel på arbetsområden är utbildningar för den svenska kärnenergiberedskapen, MSB:s nationella förstärkningsresurser CBRN och repetitionsutbildning för civilpliktiga. Har de senaste åren haft ett extra fokus på utbildning inom ammunition- och minhantering, RUHB samt erfarenhetsåterföring från räddningstjänsten i Ukraina.

KEM 2024

En nationell konferens som riktar sig till kemansvariga och beslutsfattare inom företag och organisationer och myndigheterna som hanterar, förvarar eller på något sätt arbetar med kemikalier i sin verksamhet.

© 2024 Kem2024.se

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

KEM 2024 arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.