Rasmus Frid

Rasmus Frid

Räddningstjänsten Skaraborg

Rasmus Frid är brandingenjör och har arbetat inom kommunal räddningstjänst sedan 2011 både med förebyggande och operativa frågor och har idag en operativ roll som Regional insatsledare. Rasmus kommer att berätta om den komplicerade branden i ett avfallsupplag som skedde i Hova 2019 och som efterföljt av flera juridiska processer. I juni 2023 kom en prejudicerande dom från Mark- och miljööverdomstolen som har stor betydelse för räddningstjänsten.

KEM 2024

En nationell konferens som riktar sig till kemansvariga och beslutsfattare inom företag och organisationer och myndigheterna som hanterar, förvarar eller på något sätt arbetar med kemikalier i sin verksamhet.

© 2024 Kem2024.se

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

KEM 2024 arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.